Kunnskap

Å vite hva Bibelen sier om lovsang og tilbedelse er avgjørende for om lovsangen skal bli en velfungerende del av menighetens liv. Å ha en rett lære og praksis i dette er viktig for at menigheten skal være sunn og levende.

Vi reagerer imidlertid ofte svært ulikt på musikken som brukes i menighetssammenheng. Mange har sterke meninger om dette. Å ha kunnskap om bakgrunnen for disse reaksjonene, kan være viktig for å øke forståelsen og respekten innad i menigheten. Dette har igjen betydning for hvordan fellesskapet fungerer og oppleves.

Med min bakgrunn som både lovsangsleder, musikklærer og musikkterapeut forsøker jeg å belyse både bibelske, emosjonelle og musikkfaglige sider ved lovsang og tilbedelse.

Jeg kombinerer undervisning med dialog med menigheten og å synge sammen.