Lovsangsledelse

LOVSANGSLEDELSE ER Å HJELPE MENNESKERS HJERTER TIL Å SYNGE TIL OG FOR HERREN.

Mitt syn på lovsangsledelse er samlet i denne setningen. En lovsangsleder skal komme "nedenfra" og forsøke å løfte menigheten. Jeg leder gjennom piano og stemme. 

Sangvalget mitt er variert - fra salmer og bedehussanger, via Taize-sanger til moderne lovsangskor. Jeg mener det er gode sanger å plukke fra mange ulike kristne tradisjoner. Det viktigste er at sangene har kvalitet både musikalsk og tekstlig. 

Musikalsk smak og bakgrunn er også variert hos menneskene i menigheten. Å kunne synge sanger vi kjenner oss igjen i har stor betydning for om vi kan legge hjertet vårt i sangene og derav lovsynge med hele oss. Samtidig trenger vi å lære nye sanger, noe som kan gi ny inspirasjon. Sangutvalget til et møte eller en gudstjeneste blir gjort i samarbeid med menigheten som ønsker besøk.

Jeg har ledet lovsang på møter og gudstjenester i mange ulike menigheter - som Frikirken, Normisjon, Oase, Vineyard, pinsemenighet og et par husfellesskap.